KomRev Trøndelag IKS

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med 30 kompetente og dyktige medarbeidere. 
Selskapet har som formål å dekke eierkommunenes behov for revisjonstjenester.

Nyheter

Gjennomgang Mostad avløpsanlegg (9/2/2016)

Ny forvaltningsrevisjonsrapport: Verdal kommune (8/12/2016)

Ny forvaltningsrevisjonsrapport Overhalla kommune (6/27/2016)

Ny forvaltningsrevisjonsrapport Inderøy kommune (6/16/2016)

Ny forvaltningsrevisjonsrapport: Barnevern Vefsn kommune (6/15/2016)