KomRev Trøndelag IKS

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med 30 kompetente og dyktige medarbeidere. 
Selskapet har som formål å dekke eierkommunenes behov for revisjonstjenester.

Nyheter

Ny forvaltningsrevisjonsrapport: Verdal kommune (8/12/2016)

Ny forvaltningsrevisjonsrapport Overhalla kommune (6/27/2016)

Ny forvaltningsrevisjonsrapport Inderøy kommune (6/16/2016)

Ny forvalntingsrevisjonsrapport: Barnevern Vefsn kommune (6/15/2016)

Ny forvaltningsrevisjonsrapport : Samhandlingsreformen Namsos kommune (4/21/2016)