KomRev Trøndelag IKS

Vi er et interkommunalt revisjonsselskap med 30 kompetente og dyktige medarbeidere. 
Selskapet har som formål å dekke eierkommunenes behov for revisjonstjenester.

Nyheter

Forvaltningsrevisjonsrapport Leka kommune (10/11/2016)

Forvaltningsrevisjonsrapport Grong kommune (10/11/2016)

Ny forvaltningsrevisjonsrapport Nærøy kommune (10/11/2016)

Ny revisjonsrapport Stjørdal kommune (10/7/2016)

Gjennomgang Mostad avløpsanlegg (9/2/2016)